Visuaalinen suunnittelu takaa mieleenpainuvan yritysilmeen kaikilla alustoilla.

Visuaalinen suunnittelu luo yrityksellenne toistuvan ja muistettavan ilmeen markkinointiin.

Visuaalinen suunnittelu luo ilmeen ja
säännöt yrityksen ilmeeseen

Mikä on ensimmäinen asia, johon kiinnität huomion yrityksessä? Logo ja yritysilme. Yrityksen visuaalinen suunnittelu luo yrityksen brändin kasvot, jotka muistetaan.

Visuaalinen suunnittelu toteutetaan mietitysti ja harkitusti jokaiselle alustalle. Samalla määritellään tunnuksien ja ilmeen käyttö ohjeistukseksi, jonka mukaan jokainen yrityksessä työskentelevä tietää millaiselta brändin tulee näyttää milläkin alustalla.

Mitä visuaalinen suunnittelu sisältää?

Visuaaliseen ilmeeseen liittyy vahvinten yrityksen logo ja liikemerkki, sekä visuaalinen yritysilme. Visuaalisessa ilmeessä suunnitellaan yrityksen ilmeen värimaailmat, fontit, graafiset elementit, verkkosivujen ilme ja lisäksi ilmeen sovellukset eri alustoille, kuten printtimateriaaleihin, sosiaaliseen mediaan, pakettiautojen teippaukseen ja muihin yrityksessä yleisimmin käytettäviin alustoihin.

Kaikki informaatio kerätään graafiseen ohjeistoon, jota noudattamalla yritysilmeenne pysyy tunnistettavana ja laadukkaana kaikissa yrityksen toiminnassa.

Visuaalisen suunnittelun palvelut

Toteutamme visuaalisen suunnittelun palveluita kokonaispalveluna, että pienempinä kokonaisuuksina. Kauttamme yrityksenne saa logojen ja yritysilmeiden lisäksi animaatiot ja liikkuvaa kuvaa, graafista suunnittelua esimerkiksi sosiaalisen median julkaisuihin, tai esitteisiin. 

Osaamme myös 3D-mallintamisen, jonka avulla voimme luoda yrityksellenne esimerkiksi tuotekuvia. 3D-mallintamalla on mahdollista toteuttaa esimerkiksi esimerkkikuvat tuotteista, joita ei yksinkertaisesti ennen myyntiä ole järkeä valmistaa, mutta tuotetta halutaan kuvastaa kuvamallilla. Tällaisia tuotteita on esimerkiksi kalliit sormukset, tai teollisuuden tuotteet.

3D mallinnokset ja animaatiot

3D-mallilleilla yrityksenne voi havainnollistaa tuotteensa jo ennen niiden valmistusta. Lisäksi animaatiot mahdollistaa käytännössä tuotteenne esittelyn missä tahansa ympäristössä.

Graafinen suunnittelu

Graafinen suunnittelu luo näyttävät logot ja liikemerkit, sekä tarjoaa kuvitukset, kuvakkeet ja julkaisut näyttävään mainontaan. Toteutamme asiakkaillemme logoja yritysilmeitä ja markkinointimateriaalien suunnittelua.

Yritysilmeiden suunnittelu ja päivitys

Suunnittelemme ja päivitämme yritysilmeitä kuvastamaan ja kertomaan yrityksen toiminnasta. Yritysilme tarvitsee ajoittain päivitystä. Kaikkea ei kuitenkaan tarvitse muuttaa, vaan tärkeää on että brändi pysyy yhtenäisenä päivityksen rinnalla.

Ota yhteyttä

Varaa palaveri