Sähköpostimarkkinointi tavoittaa kohderyhmäsi ja asiakkaasi

Sähköpostimarkkinointi tavoittaa, sekä nykyiset, että tulevat asiakkaasi. Se on myös kustannustehokastapa markkinointiviestinnän toteutukseen.

Sähköpostimarkkinointi on tehokas tapa tavoittaa
kohderyhmäsi ja tehdä lisää kauppaa

Sähköpostimarkkinointi on kustannustehokas tapa tavoittaa kohderyhmäsi ja lisätä kauppaa nykyisille asiakkaille. Sähköpostimarkkinointia voidaan kohdentaa, sekä asiakashankintaan, että nykyisten asiakkaiden jälkihoitoon.

Sähköpostimarkkinoinnissa tärkeintä on asiakasdata ja relevantit kohdennetut sähköpostilistat. Listat tulee tehdä erikseen kohderyhmittäin uusasiakashankintaan ja mahdollisimman tarkasti tuotteista joita asiakkaille myydään.

Sähköpostimarkkinointi tarjoaa lisää kauppaa

Sähköpostimarkkinoinnin avulla voi lisätä kaupan määrää nykyisille asiakkaille. Voit esimerkiksi tarjota tukevia lisätuotteita asiakkaalle ostokseen perustuen. Eli jos asiakas ostaa videotykin, voit kohdistaa hänelle sähköpostimarkkinointia valkokankaista.

Asiakaskirjeellä tiedotat uusista kampanjoista

Sähköpostimarkkinoinnilla voit tiedottaa asiakasta tulevista kampanjoistanne ja ohjaat asiakkaan takaisin asioimaan yrityksessänne. Asiakaskirjeellä voit myös tiedottaa uusista ajankohtaisita asioista yrityksessänne.

Kustannustehokas tapa tavoittaa asiakkaat

Sähköpostimarkkinoinnin hinta on vakio. Lähetit sitten yhden tai 2000 sähköpostiviestiä hinta on sama. Ainoa mikä vaikuttaa hintaan on sähköpostikampanjoiden määrä. 

Sähköpostimarkkinointi osana automaatiota

Sähköpostimarkkinointi on osa markkinoinnin automaatiota. Jotta sähköpostimarkkinointi toimii tehokkaasti on syytä paneutua myös sen automaatioon ja miten se palvelee asiakastanne automaationa koko asiakaspolun ajan.

Verkkosivun rakentaminen

Miksi toteuttaa sähköpostimarkkinointia?

Sähköpostimarkkinoinnin tehokkuus tulee siitä, että yrityksenne saa sähköpostilla yrityspäättäjien huomion räätälöidyllä viestillä ja ilman häiriötekijöitä.

Sähköpostimarkkinointia voidaan mitata tehokastiin. Näemme kampanjan analytiikasta mitkä asiakkaat ovat viestin lukeneet ja ketkä heistä ovat vierailleet verkkosivuillanne. Lisäksi pystymme laskemaan kampanjoiden kannattavuuden ROI:n avulla. Mittareiden mukaan sähköpostimarkkinoinnilla on myös markkinoinnin paras ROI.

Jotta tuloksia markkinoinnista saavutetaan, tulee sähköpostimarkkinointikampanja suunnitella tarkkaan ja kohderyhmä edellä. Lisäksi on tärkeää että sähköpostilistat ovat relevantteja.

Varmista ennen kampanjan aloittamista:

  • Viestit tavoittaa oikeat päättäjät
  • Viesti tuottaa lisäarvoa asiakkaalle / kohderyhmälle
  • Otsikointi on tärkeä osa viestiä, jotta se avataan ja luetaan
  • Linkit tuovat lisäarvoa asiakkaalle, ja ohjaa asiakkaan vierailemaan verkkosivuillanne.

 

Näiden asian huomioinnilla saat sähköpostimarkkinoinnista täyden tehon irti.

Ota yhteyttä

Varaa palaveri