Yritysilme luo brändimielikuvaa visuaalisesti

Suunniteltu yritysilme on toistuva osa brändin rakennuksessa ja luo brändistänne visuaalisesti tunnistettavan ja toistuvan yrityksen kaikessa viestinnässä.

Laadukas yritysilme luo pohjan yrityksen brändille

Suunniteltu yritysilme luo pohjan yrityksen brändille. Yritysilmeen päälle rakentuu yrityksen imago ja brändimielikuva.

Tarkkaan suunniteltu ja ohjattu yritysilme ja visuaalinen suunnittelu luo asiakkaalle laadukkaan ensivaikutelman yrityksestänne. Yritysilmeen suunnittelun jälkeen ilmeen ylläpitäminen on toistuvaa jokaisessa kanavassa ja näin yritysilme luo pohjaa pitkäjänteiselle brändin rakentamiselle.

Suunnittelemme yrityksille yritysilmeitä, joista yrityksenne muistetaan ja jota henkilökuntanne haluaa edustaa ja vaalia. Puemme yrityksenne arvot ja liikeidean visuaaliseksi ilmeeksi, josta teidät muistetaan. Suunnitellaan yhdessä teille laadukas yritysilme.

Millainen on laadukas yritysilme?

Yritysilmeellä tarkoitetaan kaikkea yrityksen markkinoinnissa ja viestinnässä käytettävää ilmettä. Laadukkaan kuvan antamiseksi yritysilmeen tulee toistua yrityksen kaikessa markkinoinnissa ja viestinnässä.

 

Yritysilme sisältää yrityksen logon, tai liikemerkin, värimaailman ja kirjasintyyppien suunnittelun. Yritysilme kootaan graafiseen ohjeistoon, joka kertoo ja ohjeistaa yrityksenne henkilökuntaa ja sidosryhmiä oikean brändi-ilmeen käyttöön. Graafisesta ohjeistosta löydät ilmeen sovellukset käyntikortteihin ja esitteisiin, kirjelomakkeisiin. Lisäksi suunnittelemme ohjeeseen verkkosivujen layoutit, mainosteippaukset ja yrityksenne tarpeen mukaan myös muihin toteutuksiin.

Aloituspalaveri

Aloituspalaverissa käymme läpi liiketoimintaanne ja sen arvoja. Käymme läpi ajatukset yritysilmeen tyylistä ja luomme graafisen taulun yritysilmeenne suunnittelun tueksi.

Yritysilmeen suunnittelu

Aloituspalaverin perusteella luomme yritysilmeen yrityksellenne. Suunnittelemme värimaailman, logot ja fontit ja lopuksi kasaamme tästä graafisen ohjeiston.

Jalkautus

Jalkautamme ilmeen markkinointiin ja viestintäänne. Toimitamme teille lomakepohjat ja asennamme ilmeen käyttöönne kaikissa tuotteissa.

Mitä yritysilmeellä saavutetaan?

Visuaalinen suunnittelu ja yritysilme antaa yrityksestäsi asiakkaille tunnistettavan kuvan. Yritysilme takaa, että yrityksenne visuaalinen ilme pysyy yhdenmukaisena ja brändi-imagonne vahvistuu yrityksenne kasvun myötä. Yritysilmeellä on kaupallinen merkitys, sillä asiakkaan päätöksen tekoon kaupan hetkellä liittyy vahvasti tunne. Laadukkaalla yritysilmeellä luodaan yrityksellenne brändi, joka luo mielikuvaa ja herättää asiakkaissa tunteita.

Yritysilme ja vahva brändi luo asiakkaille tunneperäisen ostamisen tarpeen. Tunneperäisessä ostamisessa asiakas on usein valmis maksamaan brändistä enemmän jo ilman tuotteiden vertailua. Vahva brändi lisää kannattavuutta ja tarjoaa mahdollisuudet yritystoiminnan kasvattamiseen.

Yritysilmeet voivat kaivata myös päivittämistä. Monet megabränditkin muokkaavat yritysilmettään toiminnan kehittyessä ja muuttuessa, joten myös pienemmät brändit voivat olla tilanteessa, jossa brändi halutaan laatia uudelleen tai sen osia halutaan korjata.

Laadukas yritysilme helpottaa myös yrityksenne arjen sisällöntuotantoa. Kun yritysilme on valmiiksi huolella suunniteltu säästää se aikaanne esimerkiksi sosiaalisen median julkaisuiden, tai verkkosivupäivityksien toteuttamisessa ja aikanne jää itse sisällön suunnitteluun alustoille.

Yritysilme ja graafinen ohjeisto on yritykselle yhtä tärkeä, kuin liiketoimintasuunnitelman ja henkilöstön perehdyttämisaineistot. Graafisen ohjeiston avulla yrityksenne tietää miten yrityksenne haluaa näkyä ja erottua muista ja luo säännöt arjen työntekoon.

Ota yhteyttä

Varaa palaveri