Laadukas sisällöntuotanto erottaa yrityksenne viestin markkinoinnissa

Sisällöntuotanto luo yrityksestänne aitoa ja kiinnostavaa kuvaa markkinoinnin ja viestinnän tueksi.

Sisällöntuotanto -
Ilman hyvää sisältöä markkinointi ei tee tuloksia

Ilman sisällöntuotantoa markkinoinnilla ei olisi sanomaa, kuvia, eikä luonnetta. Sisällöntuotanto on myös markkinoinnin vaiheista eniten aikaa vievää, sillä laadukas sisältö ei synny hetkessä, vaan on suunnitelmallista.

Sisällöntuotantoa pidetään liian monessa yrityksessä turhana ajan hukkana, mutta miksi? Jos sisällöntuotantoa on kuitenkin ”pakko” tehdä niin eikö siihen kannattaisi myös panostaa ja erottua sillä, että juuri teidän yrityksenne tekee sitä paremmin, kuin kukaan muu teidän toimialalla.

Sisällön on tarkoitus herättää asiakkaan kiinnostus. Siksi on tärkeää, että sisältöihin panostetaan. Sisältöä onnistuneeseen markkinointiin tarvitaan niin kuvan, videon, kuin tekstinkin muodossa. Sisältöjen sisällä on myös omia sisältötyyppejä, joihin kannattaa perehtyä. Esimerkiksi videoiden puolella yritysten lyhyt videot nostaa päätään markkinassa, sillä niiden tavoittavuus orgaanisesti on suurta ja lyhyt video tuotanto on nopea tempoista.

Sisällöntuotanto avaimet käteen periaatteella

Kuten muissakin markkinoinnin palveluissa, myös sisällöntuotannossa Brand Team Finland Oy palvelee asiakkaitaan avaimet käteen periaatteella.

Tarjoamme yrityksille mahdollisuuden ulkoistaa sisällöntuotanto yhdelle luotettavalle kumppanille. Kauttamme saat laadukkaat yrityskuvaukset, videotuotannot ja testisisällöt. 

Palvelumallissamme aloitamme asiakkaamme kanssa sisällöntuotannon aina sisällöntuotantosuunnitelman rakentamisella. Suunnitelmassa käymme läpi kilpailija-analyysin, sekä valitsemme kanavat joihin sisältöä aletaan tuottamaan.

Suunnittelemme asiakkaan kanssa julkaisumäärät ja julkaisukalenterin, jossa otetaan huomioon asiakkaan liiketoiminnan trendit.

Suoritamme itse sisällöntuotannon sovitusti asiakkaamme toimipisteellä. Varaamme sisällöntuotannolle aina kootun ajan, jolloin työstämme sisältöjä kerralla pidemmälle ajalle. Näin saamme rajattua asiakkaamme ajan mahdollisimman pieneksi ja asiakkaamme voivat keskittyä huoletta työhönsä.

Toteutamme sisältöjä asiakkaillemme lisäksi visuaalisten palveluidemme avulla, esimerkiksi mainossuunnittelupalveluilla ja 3D-palveluillamme.

Tekstisisällöt

Tiedotteet, artikkelit, tai sosiaalisen median julkaisut. Me valmistamme myyvän ja oikein kirjoitetut sisällön kaikkiin julkaisuihin.

Yrityskuvaukset

Hoidamme yrityksien henkilökunta ja brändikuvauksia. Kuvaukset voidaan toteuttaa yrityksenne toimipisteessä, tai muussa ympäristössä ympäri Suomen.

Videotuotanto

Pitkät, tai lyhyen mainosvideot, tuotevideot, tai yritysesittelyt – me käsikirjoitamme, kuvaamme ja editoimme myyvät videot yrityksenne käyttöön.

Miksi sisällöntuotanto kannattaa?

Sisällöntuotanto pitää huolen, että yrityksenne viesti on selkeä ja ymmärrettävä. Ilman sisällöntuotantoa markkinoinnilla ei ole materiaaleja millä markkinoinnista saadaan tuotettua asiakkaita.

Lähes kaikki markkinointi on nykyaikana sisältöpainotteista ja kilpailu asiakkaiden huomiosta on suurta. Siksi sisällön laatu on oltava priimaa ja yrityksenne tulee huomatuksi.

Sisällöntuotantoa kannattaa suunnitella vuosikalenteroinnilla, jotta viesti pysyy linjakkaana ja selkeänä. Sisällöntuotannon suunnitelman lisäksi yrityksen kannattaa tuottaa sisältöä esimerkiksi sosiaalisen median kanaviin yrityksen ihan arkipäiväisistä asioista, jotta yrityksenne työskentely ja ihmiset työn takana pääsevät oikeuksiinsa ja työyhteisönne on tunnistettava.

Ota yhteyttä

Varaa palaveri