Digitaaliset palvelut kehittävät liiketoimintaa ja asiakaskokemusta

Digitaaliset palvelut palvelevat asiakkaitanne verkossa vuorokauden jokaisena aikana.

Digitaaliset palvelut ovat nykyaikaisen
liiketoiminnan keskiössä

Digitaalinen ostopolku on osa lähes jokaisen ihmisen elämää ja sen takia myös yrityksien tulee laadukkaasti toteuttaa digitaalisen myynnin ostopolku. Lähes kaikki ostajat käyttävät ostopolullaan digitaallisia palveluita. He joko etsivät tietoa ostettavasta palvelusta verkosta, tai suoraan ostavat tuotteen verkosta.

Digitaalinen ostaminen on kuitenkin luonut yrityksille mahdollisuuksia. Se on luonut alustan, jonka kautta pystymme keräämään laajasti dataa ostajista, sekä mahdollistamaan kauppapaikan, joka palvelee asiakkaita ympäri vuorokauden – jopa silloin kun itse nukumme.

Digitaalinen ostopolku voidaan jakaa kahteen osaan

Digitaalinen ostopolku voidaan jakaa kahteen osaan. Toinen puoli ostopolusta on se, jossa asiakas tekee ensimmäistä hankintaansa ja kartoittaa vaihtoehtoja markkinoilta. Toinen puoli on taas se mitä tapahtuu asiakkaalle verkkosivuvierailun, yhteydenoton, tai kaupan jälkeen. Jokaiseen vaiheeseen molemmilla ostopoluilla pystytään kuitenkin vaikuttamaan meidän tuottamien digitaalisten palveluidemme avulla.

Ennen ostopäätöstä pystymme vaikuttamaan asiakkaan kartoitukseen ja siihen että asiakkaanne löytävät teidät ennen ostopäätöstään. Tähän voimme vaikuttaa mm. digitaalisella mainonnalla, kuten mainonnalla Googlessa, tai Metassa. Mainonnan tavoitteena on lisätä kohderyhmänne asiakasliikennettä verkkosivuillanne ja sitouttaa heitä yrityksenne suuntaan. Liikenne verkkosivuilla sidotaan yritykseenne laadukkaalla verkkosivulla, tai verkkokaupalla, josta asiakas saa lisätietoa ja voi ottaa yhteyttä yritykseenne.

Saatuamme asiakkaanne verkkosivuillenne digitaalisella polulla pääsemme samalla ostopolun toiseen osaan. Se osa on siellä mitä tapahtuu potentiaalisen asiakkaan vierailun jälkeen, tai nykyisen asiakkaan oston jälkeen. Digitaaliset alustamme keräävät nimittäin dataa asiakkaastanne heti verkkosivuvierailunsa aikana, jonka mukaan voimme sitouttaa vierailijaa entistä enemmän yrityksenne palveluihin.

Datan avulla voimme kohdentaa verkkosivuvieraallenne mainoksianne myös verkkosivuvierailun jälkeen digitaalisissa kanavissa. Voimme myös luoda heistä kohderyhmää, jonka mukaan opimme tuntemaan paremmin yrityksestänne kiinnostuneet henkilöt ja tavoittaa heitä paremmin yksilöllisellä viestillä.

Oston jälkeen digitaalisella ostopolulla siirrytään asiakassuhteen hoitoon. Ostaneen asiakkaan tyytyväisyyttä voimme lisätä heti oston jälkeen tapahtuvalla asiakaskyselyllä ja samalla voimme ohjata hänelle ostokseensa perustuvaa mainontaa esimerkiksi ostetun tuotteen lisävarusteista, joista hän oston jälkeen saattaa olla kiinnostunut.

Digitaaliset palvelut ovat mahdollistaneet markkinoinnin laajentumisen myynnin puoleen ja meidän rakentamat digitaaliset palvelut tuovat lisää kauppaa ja parantavat asiakkaidenne tyytyväisyyttä palveluihinne.

Ota yhteyttä

Varaa palaveri