Hakukoneoptimointi nostaa sivustonne arvoa hakukoneissa

Hakukoneoptimointi takaa asiakasliikenteen verkkosivuillenne ilman maksettua mainontaa.

Hakukoneoptimointi (SEO) parantaa ja kasvattaa
verkkosivujen liikenteen määrää

Hakukoneoptimoinnilla parannetaan verkkosivuille tulevan orgaanisen (maksuton) liikenteen määrää ja laatua kehittämällä sivuston hakunäkyvyyttä hakokoneissa. Optimoimalla verkkosivustoa saadaan verkkosivut hakutuloksissa mahdollisimman korkealle, kun niitä etsitään tuotteita tai palveluitasi kuvaavilla hakusanoilla, tai hakulauseilla.

Hakukoneoptimoinnilla ei saavuteta nopeita tuloksia, koska hakukoneet tarkastelevat useita tekijöitä hakusijojen määrittelyssä. Myös muut yritykset keskittyvät hakukoneoptimointiin, joten se lisää kilpailua hakutuloksista jatkuvasti.

Verkkosivujen hakutulokseen vaikuttaa käytännössä kolme asiaa: sivuston tekninen toteutus, sivuston sisällöt, sekä verkkosivun ulkoiset tekijät. Näiden kaikkien yhteinen optimointi takaa sivuston paremman hakutuloksen.

Miksi hakukoneoptimointi on yritykselle tärkeää?

Lähes 90 % ostajista, jotka selvittävät tuotteen tai palvelun hankintaa aloittaa kartoituksen toimijoista Googlen hakukoneesta. Hakukoneoptimoinnin avulla yrityksenne on mukana tässä kilpailussa ja sen takia sivuston hakukoneoptimointi on tärkeää. Hakukoneoptimointi on pitkässä juoksussa tehokkain tapa saada ostajat verkkosivuillenne tutustumaan tuotteisiinne ja palveluihinne.

Ihmisten ostokäyttäytyminen on muuttunut rajusti verkon suuntaan ja verkossa tuotteiden ja palveluiden kilpailuttaminen on helppoa. Ostaja kartoittaa verkon tuomien mahdollisuuksien takia nykyään useimpia toimijoita ennen kilpailutustaan. Kilpailutukseen päätyvät yritykset perustuvat usein Googlen hakuun ja verkkosivulla tarjottuun sisältöön.

Suurin osa ostajista selaa ainoastaan Googlen hakutulosten ensimmäiset hakutulokset ja mikäli yrityksenne ei ole näiden joukossa ei se myöskään päädy ostajan kilpailutukseen. Kun yrityksenne sijoittuu ensimmäisten joukkoon, todennäköisyys yhteydenottoon ja palvelun ostoon nousee rajusti.

Googlen haku on informaatiokanava, joten se suosii informatiivisiä verkkosivuja, joista se tietää ostajan saavan lisätietoa haetusta aiheesta. Näin ollen hakuun kirjattavan sivun tulee vastata sisällöllisesti toivottavaa hakutulosta.

Verkkosivujen hakukoneoptimointi kannattaa aloittaa yrityksenne tärkeimmillä hakusanoilla. Relevanteilla hakusanoilla ohjataan laadukasta ja ilmaista liikennettä verkkosivuillenne tutustumaan ja tekemään kauppaa yrityksenne kanssa.

Hakukoneoptimointi on ilmaista, joten arjessa teidän ei tule maksaa hakukoneoptimoinnista. Hakukoneoptimointi on kuitenkin työlästä ammattiosaamista vaativaa työtä, joten työn osuudesta optimoinnissa peritään korvaus. 

On myös tärkeää, että hakukoneoptimointia tehdään yrityksen arjessa. Hakukoneoptimoinnista kannattaa ottaa toimenpide, joka toistuu yrityksen toiminnassa joka viikko. Näin ollen yrityksenne hakusanojen määrä hakukoneissa kasvaa ja tuloksien määrä hakukoneista paranee.

Verkkosivut & Hakukoneoptimointi Brand Team Finland
Hakukoneoptimoinnin tulokset mitataan sivuston liikenteessä

Hakukoneoptimoinnin tuloksia seurataan Google Analyticsissä. Analyticsin avulla seurataan mistä ja kuinka paljon verkkosivuliikennettä saadaan sivustolle ja mitä verkkosivun käyttäjät tekevät sivustolla. Analyticsin avulla saat ajankohtaista tietoa hakukoneoptimoinnin tueksi ja tiedät mitä sivustolla tapahtuu.

Analyticsin datan lisäksi on tärkeää mitata myös hakukonenäkyvyyden kehitystä ja kuinka paljon verkkosivustonne saavuttaa ulkoisia linkkejä ja niiden laatua.

Seuraa näitä asioita hakukoneoptimoinnissa
  1. Liikenteen määrän kasvu hakukoneista.
  2. Käyttäjäliikenteen käyttäytyminen sivustolla – mitä asiakas tekee sivustolla ja kuinka kauan asiakas käyttää aikaa sivutollanne.
  3. Yhteydenottojen ja kauppojen määrä.
  4. Sivuston hakukonenäkyvyys relevanteilla hakusanoilla.
  5. Verkkosivun konversioprosentti
  6. Ulkoisten linkkien määrä ja laatu

Verkkosivun tekninen toteutus

Verkkosivuston laadukas tekninen toteutus takaa, että Googlen hakukoneet löytävät yrityksenne verkkosivun kaikki sivut ja indeksoi ne tietokantaansa. Verkkosivut, jotka eivät indeksoidu oikein Googlen-tietokannoissa – ei myöskään löydy Googlen hakutuloksista.

Hakukonenäkyvyydelle tärkeimpiä teknisiä asioita on sivuston rakenne, URL-osoitteiden rakenne, verkkosivun latausnopeudet ja responsiivisuus kaikilla päätelaitteilla (mobiili, tabletti jne.).

Google analysoi myös käyttäjien käyttäytymistä verkkosivuilla ja nostaa hakutuloksissa niitä sivuja, joilla käyttäjät vierailevat pisimpään. Googlen tavoite ei ole suosia mitään organisaatiota, vaan taata että hakukoneen käyttäjä löytää aina mahdollisimman kattavan tiedon haetusta aiheestaan.

1) Sivuston ideksoitavuus

2) XML-sivustokartta

3) Sivuston latausnopeudet

4) Responsiivisuus

5) URL-osoitteet

6) Kuvien ALT-tekstien määrittäminen

7) Linkitykset

1) Sivuston ideksoitavuus

Pidä huoli, että Google voi ideksoida sivustonne Googlen tietokantaan. Ilman pääsyä sivustollenne sivustonne ei näy Googlessa ja hakukoneoptimointi on tällöin turhaa. Huolehdi myös, että sivustonne linkit on toimivia ja että linkit ohjaavat varmasti toimiville relevanteille sivuille.

2) XML-sivustokartta

XML-sivukartta on hakukoneiden käyttöön tarkoitettu tiedosto. Sivukartta kertoo hakukoneille sivustoista, jotka halutaan ideksoida hakukoneiden tietokantaan. Sivukartta on sivustonne sisällyskartta, jonka mukaan hakutulokset löytävät oikeille sivuille. Huomioi myös, että sivustonne on HTTPS-protokolan alla, sillä Google suosii suojattuja sivustoja.

3) Sivuston latausnopeudet

Sivuston nopeus vaikuttaa Googlen hakutuloksiin. Sivuston nopeus on tärkeä hakukoneoptimoinnin ohessa myös sivuston muulle toiminnalle. Sivuston latausnopeuteen vaikuttaa sivuston tekninen rakenne, sekä sivuston palvelimen ominaisuudet.

4) Responsiivisuus

Responsiivisuudella tarkoitetaan sitä, miten sivustonne toimii muilla laitteilla kuin tietokoneella. On tärkeää, että sivustonne on suunniteltu toimimaan myös mobiililaitteilla. Responsiivinen suunnittelu parantaa käyttäjäkokemusta ja siihen kannattaa panostaa myös sen takia, että suuri osa verkkosivun käyttäjistä käyttää sivustoanne mobiililaitteella.

5) URL-osoitteet

Hakukoneoptimoinnin kannalta on tärkeää, että sivustonne polkutunnus sisältää toivotun hakusanan. Esimerkiksi www.brandteamfinland.fi/hakukoneoptimointi

6) Kuvien ALT-tekstien määrittäminen

Myös verkkosivujen kuvien on syytä ideksoitua Googlen hakuihin. Kuvien ideksointia varten kuville tulee asettaa omat ALT-tekstit kuvatiedostoille, joka kertoo Googlelle mitä asetettu kuva edustaa.

7) Linkitykset

Hakukoneet tykkäävät laadukkaista ja uskottavista linkeistä. Siksi on tärkeää, että sivustonne sisäinen ja ulkoinen linkitys on kunnossa. Linkkien avulla asiakasta ohjataan yrityksen palveluiden puolella, tai lukemaan lisää aiheesta joltain muulta sivustolta. Linkityksessä on tärkeää ottaa huomioon, että linkittävä, tai linkitettävä sivu on laadukas ja turvallinen.

Sisältö määrää hakukoneoptimoinnin suunnan

Viimeisenä, muttei todellakaan vähäisimpänä asiana hakukoneoptimoinnissa on verkkosivujenne sisältö. Hakukoneita varten on tärkeää, että sivustonne sisältö vastaa toivottua hakutulosta ja että sisältöä etsitystä aiheesta tarjotaan sivustollanne tarpeeksi paljon hakijalleen.

Lisäksi on tärkeä kertoa hakukoneelle sisältönne tärkeellisyydestä. Esimerkiksi otsikoiden asemointi H1-H6 tason otsikoihin kertoo hakukoneille mitä osaa tekstistänne tulee arvostaa eniten.

On myös tärkeää, että sisältönne sisältää haluttua avainsanaa ja että avainsananne tulee esille myös tekstin otsikoissa.

Ota yhteyttä

Varaa palaveri