Videotuotanto luo kiinnostavaa sisältöä yrityksestä

Videotuotanto takaa sisällön, jonka edessä asiakkaanne pysähtyvät.

Videotuotanto takaa, että asiakkaanne
pysähtyvät sisältönne pariin

Kilpailemme asiakkaiden kiinnostuksesta kaikilla alustoilla. Kaikissa medioissa, joita käytämme kohtaamme erilaisia sisältöjä. Kilpailemme mainoksissa asiakkaidemme muita kiinnostavia sisältöjä vastaan.

Kilpailun johdosta myös yrityksien sisällöiltä vaaditaan aivan uudenlaista laatua ja ajattelua. Laadukkaat videosisällöt sitouttavat kohderyhmänne sisältöjenne pariin ja saa yrityksenne viestin kohderyhmän tietoisuuteen. Videotuotanto on hyvä tapa kuvata yrityksenne toimintaa. Lisäksi markkinointivideoissa yleistyy ns. lyhyt videot, joiden avulla yrityksen on helppo tavoittaa uusia kohderyhmiä.

Videotuotanto käsikirjoituksesta editointiin

Videotuotannon projekti alkaa jo suunnittelupöydältä ja kestää vielä kuvauksien jälkeenkin. 

Onnistunut videotuotanto alkaa tarkalla suunnitelmalla käsikirjoituksesta, näyttelijöistä ja kuvauslokaatioista. Käsikirjoituksen yhteydessä suunnitellaan viestin sanoma ja kohderyhmä.

Itse kuvaus on videotuotannon lyhyin projekti. Eniten aikaa vievä asia tuotannossa on editointi, jossa videon laatu taataan.

Kuvausaikataulua laadittaessa on tärkeää ottaa huomioon myös kuvattava paikka. Esimerkiksi ulkona kuvattavissa videoissa on tärkeää huomioida päivän eri valoisuudet ja muut sääolosuhteet.

Kokemuksella ja tarkkaan mietityllä suunnitelmalla taataan kuvauksien onnistuminen, sekä kuvauksien jouheva toteutus. Suunnitelma auttaa kuvauksen aikatauluttamisessa ja briiffaamisessa. Tärkeintä kuvauksissa on, että jokainen kuvaukseen osallistuva tietää tarkkaan oman roolinsa.

Kuvauksien jälkeen kuvatut sisällöt editoidaan. Editoinnissa pystytään vielä vaikuttamaan sisällön tyyliin ja sanomaan. Editoinnissa pystytään myös korjaamaan pieniä puutteita, jos kuvauksissa on jokin mennyt syystä tai toisesta vikaan.

Me toteutamme videot ammattitaidolla!

Ota yhteyttä

Varaa palaveri