Viestintäpalvelut takaavat selkeän ja laadukkaan viestin

Viestintäpalvelut luovat yrityksellenne selkeän viestin kaikille alustoille.

Viestintäpalvelut tarjoaa yrityksellenne selkeän
ja erottuvan viestin kaikilla alustoilla

Tarkastelemme ja luemme päivittäin useita erilaisia sisältöjä. Kilpailu viestinnän huomiosta on kova ja sisältöjen määrä vain kasvaa tulevaisuudessa. Kilpailun johdosta yrityksien tulee kiinnittää entistä tarkempaa huomiota yrityksen viestiin ja kuinka yrityksen viesti voi erottua massasta.

Me suunnittelemme osuvan ja selkeän viestin kohderyhmällenne ja luomme yrityksellenne sopivan sisältöstrategian.

Omaamme kokemusta erilaisista viestintämuodoista. Yleisimmin kirjoitamme asiakkaillemme sisältöjä verkkosivuille ja sosiaaliseen mediaan, mutta yrityksestämme löytyy kokemusta myös viestinnästä lehdistöihin, sekä kriisiviestinnästä median suuntaan.

Viestintästrategiat

Suunnittelemme yrityksien kanssa sisäisiä ja ulkoisia viestintästrategioita.

Mediaviestintä

Kirjoitamme selkeän viestin eri medioihin esimerkiksi sosiaaliseen mediaan ja verkkosivuille.

Tiedotteet ja uutiset

Laadimme yrityksien tiedotteet sisäiseen ja ulkoiseen käyttöön. Lisäksi kirjoitamme uutisia lehdistölle.

Kriisiviestintä

Kun kaikki ei mene putkeen tarvitaan usein kumppania auttamaan tilanteesta ulos ilman suurempia vahinkoja. Omaamme kokemuksen myös kriisiviestinnän tehtävistä.

Miksi hankkia viestintäpalvelut yrityksen ulkopuolelta?

Viestinnän palveluissa usein näkemys yrityksen ulkopuolelta on tärkeämpää, kuin kokemus yrityksen toiminnasta. Useissa tapauksissa kohderyhmänne ei tunne yritystänne ensimmäisen viestin tavoittaessa kohderyhmän, joten on tärkeää valmistella viesti niin, että se herättää kohderyhmän mielenkiinnon.

Usein omasta yritystoiminnasta kirjoittaessamme olemme ns. kuplassa ja ajattelemme oman toimintamme olevan helppo ymmärtää, mutta emme osaa ottaa huomioon mitä kohderyhmämme meistä ajattelee tekstiä lukiessaan.

Ulkopuolinen toimija osaa katsoa viestiä myös toisesta näkökulmasta.

Ulkopuolinen osaaminen korostuu, kun yrityksen toimintaa kohtaa kriisiviestinnän tehtävät, tai sen viesti osoitetaan omalle henkilökunnalle. Tällöin yrityksen viestintää tarkastellaan lähtökohtaisesti kriittisesti ja huomio keskittyy jopa sanamuotoihin tekstissä.

Kriisiviestinnässä ja sisäisessä viestinnässä on tärkeä ajatella isompaa kuvaa ja pitää viestin sisältö mahdollisimman neutraalina. Samalla yrityksen on kyettävä rehelliseen ulostuloon asiasta oli tilanne mikä tahansa. Varsinkin jos viestintää on tutkimassa media kannattaa viesti suunnitella huolella.

Viestinnässä on mahdollisuus myös kannanottoon, kunhan se tehdään tyylikkäästi. Kriittinen viestikin voi olla neutraali. Se edellyttää kuitenkin tarkkaa ja mietittyä viestiä.

Ota yhteyttä

Varaa palaveri