Logon suunnittelu on ensimmäinen askel brändi rakennukseen

Logon suunnittelu takaa erottuvan ja muistettavan identiteetin yritykselle.

Miten logon suunnittelu eroaa liikemerkistä?

Logo on yrityksen tunnus, jolla yritys erottautuu kilpailijoista. Hyvä logo kuvastaa yrityksen liiketoimintaa ja arvoja. Yrityksen logo koostuu fontista, liiketunnuksesta, tai niiden yhdistelmästä.

Fonttilogolla tarkoitetaan tunnusta, jossa yrityksen nimen kirjoitustapa on vakioitu. Liikemerkillä on symboli, tai ikoni, joka kuvastaa yrityksenne toimintaa ja arvoja graafisesti.

Yleisesti fonttilogon suunnittelu on nopeampaa, kuin liikemerkin suunnittelu, sillä fonttilogossa suunniteltavien elementtien määrä on pienempi, kuin liikemerkin suunnittelussa. Liikemerkin suunnittelu vaatiikin usein useampia tarkistuskierroksia asiakkaan kanssa ennen virallisen liikemerkin hyväksyntää ja valmistumista.

Molempien logotyyppien suunnittelussa on tärkeää huomioida, että logo on yrityksellä käytössä vektoroidussa muodossa, jolloin yritys pystyy hyödyntämään liikemerkkiä, tai tekstilogoa kaikissa käyttötarkoituksissa.

Logon suunnittelu käynnistyy yhteisen vision rakentamisella

Aloitamme logon suunnittelun asiakkaamme kanssa palaverilla, jossa käymme läpi meidän ja asiakkaamme näkemyksen logosta. Valmistelemme aloituspalaveriin mood boardin logon tyylisuunta ehdotuksistamme. Tällä toimintatavalla pyrimme tilanteeseen, jossa molemmat osapuolet pääsevät avoimesti esittämään toiveensa ja ideansa logon suunnittelulle. Toimintatapa on syntynyt huomiostamme, että useimmiten loppullinen logo syntyy molempien näkemyksien summasta, jolloin haluamme, että suunnittelupalaverissa molempien toimijoiden näkemykset ovat avoimesti pöydällä.

Aloituspalaverissa syntyneiden ideoiden perusteella laadimme asiakkaalle kolme erilaista logoa ja liikemerkkiä. Lähetämme logot asiakkaalle tarkastettavaksi, jonka jälkeen valitsemme logoista yhden, josta valmistellaan yrityksen lopullinen logo ja liikemerkki.

Vaiheet logon suunnitteluun

Aloituspalaveri

Vedokset

Materiaalien toimitus

Aloituspalaveri

Aloituspalaverissa haemme yhteisen vision logon suunnittelulle ja kasaamme toiveet ja ideat tulevaan logoon.

Vedokset

Toimitamme asiakkaalle kolme logovedosta, joista valitaan yksi lopulliseen viimeistelyyn.

Materiaalien toimitus

Toimitamme logon kaikissa yleisimmissä logoformaateissa ja vektorimuotoisena asiakkaalle.
Luonnokset vauhdittaa logon suunnittelua

Logon suunnitteluun pitää valmistautua. Aloituspalaveriin mennessä toivomme, että asiakas on hahmotellut ja kerännyt tyylisuuntia tulevalle logolleen. Suunnitelmallisuus ja esimerkit helpottavat ja nopeuttavat logon suunnittelua ja yhteisen näkemyksen rakentamista.

Logon hahmottelua voi tehdä monella eri tavalla. Jos hahmotteluun löytyy piirto-osaamista voi logoa hahmotella vaikkapa ruutupaperille. Jos taas piirtäminen ei tunnu omalle voi ideoita hakea toisten yrityksien logoista ja kuvituksista. Tähän sopivia työkaluja verkosta löytyy esimerkiksi Pinterestistä, josta voit etsiä muiden yrityksien ja graafikkojen valmistamia logoja.

Suunnittelua helpottaa myös liiketoiminnan tarkka suunnittelu ennen aloituspalaveria. Tulemme aloituspalaverissa selvittämään tarkasti tulevaa liiketoimintaa ja logon keskeisimpiä käyttötarkoituksia. Lisäksi haluamme tietää yrityksen tärkeimmät kohderyhmät, joille logo tullaan suuntaamaan markkinoinnissa ja viestinnässä, eli mitä kohderyhmää logolla halutaan tavoittaa.

Logon suunnittelu on hyvä aloittaa jo varhaisessa vaiheessa ennen liiketoiminnan aloitusta. Toivomme kuitenkin ennen aloituspalaveria, että yrityksen nimi olisi päätetty ja mielellään nimi olisi hyväksytty jo yrityksen nimeksi PRH:n toimesta. Voimme auttaa yritystänne myös yrityksenne nimen ja sloganin suunnitelussa, mutta tällöin logon suunnittelu aloitetaan vasta, kun varsinainen nimi on lyöty asiakkaan kanssa lukkoon.

Olemassa olevan logon päivitys

Jos liiketoimintanne on jo valmiiksi käynnissä ja haluatte vaihtaa/päivittää logoa, tai liikemerkkiä suosittelemme logon virallistamista yritystoimintanne hiljaisempaan ajanjaksoon. Logon suunnittelun jälkeen logo jalkautetaan yrityksen liiketoimintaan. Muutos vaatii aikaa ja resursseja, sillä logon muuttuessa yritystoiminnan keskellä tulee yritykselle eteen markkinointimateriaalien ja muiden materiaalien päivitys, jossa logo esiintyy.

Autamme yrityksiä logon jalkauttamisessa markkinointimateriaaleihin tarjoamalle mainosmateriaalit ja mainosasennuksen yrityksille.

Logon suunnittelu kampanjaan

Yritystoiminnan arjessa voi tulla vastaan tilanne, jossa halutaan luoda oma logonsa yrityksen kampanjaan. Autamme yrityksiä myös kampanjoiden logojen suunnittelussa. Kampanja logon suunnittelussa pyritään nostamaan kampanjan arvokkuutta ja näkyvyyttä omalla logollaan. Tällöin on kuitenkin tärkeä muistaa, että kampanja logo suunnitellaan niin, että se on yhdistettävissä yrityksen viralliseen logoon ja näin brändiarvo kampanjasta rakentuu kampanjan ohella myös kampanjan toteuttavaan yritykseen itsessään. Kampanja logoja olemme suunnitelleet mm. hyväntekeväisyyskampanjoihin ja urheiluseurojen teemaotteluihin / teemakausille.

Ota yhteyttä

Varaa palaveri