Markkinoinnin ja mainonnan palvelut yrityksille

Toteutamme asiakkaillemme markkinointia ja mainontaa, joka erottuu edukseen.

Markkinointi ja mainonta kasvattaa yrityksen
tunnettavuutta ja asiakasvirtaa

Brand Team Finland tekee asiakkaidensa kanssa markkinointia ja mainontaa, joka erottuu ja jää mieleen.

Markkinointi ja mainonta on iso kokonaisuus. Markkinoinnin ja mainonnan avulla yritys voi kasvattaa tunnettavuuttaan ja asiakasmäärää. Onnistuakseen optimaallisesti markkinoinnin ja mainonnan tulee olla suunnitelmallista ja päämäärätietoista. Me autamme yrityksiä markkinoinnin ja mainonnan suunnittelussa asiantuntijapalveluidemme avulla, sekä tarjoamme palvelut myös onnistuneen markkinoinnin toteutukseen, niin digitaalisissa alustoissa, kuin myös perinteisessä paino- ja mainospalveluissa.

Kun haluat kokonaisvaltaista ymmärrystä ja osaamista markkinointiin ja mainontaan – valintanne on Brand Team Finland.

Markkinointi ja mainonta on mitattavissa

Markkinointi ja mainonta on erittäin tuloskeskeinen osa yrityksien toimintaa. Tuloskeskeisyys vaatii markkinointitoimistoilta myös läpinäkyvää toimintaa ja toteutettujen toimenpiteiden mittaamista.

Markkinointia ja mainontaa pystytään mittaamaan lähes kaikilla alustoilla. Nykyajan digitaalliset alustat ovat täysin mitattavissa markkinoinnin saavuttamissa euroissa, mutta taas brändimainonta esimerkiksi urheilutapahtumissa on haastavampi mitata – jokseenkin ei missään nimessä mahdotonta.

Näkyvyyteen keskittyvästä markkinoinnista onkin tärkeä määrittää näkyvyydeltä odotettava tulos. Jos tulos on ainoastaan tavoittavuudessa on sen mittaaminen melko yksinkertaista. Jos taas yrityksen tavoitteena on yrityksen brändimielikuvan kehittäminen, niin mittaaminen muuttuu hieman haastavammaksi.

Mikäli suoraa analytiikkaa markkinoinnin toimenpiteestä ei ole saatavilla, on se rakennettavissa. Tällöin kuvaan astuu asiakaskyselyt ja brändin yleinen tunnettavuus.

Ota yhteyttä

Varaa palaveri